Αδένωμα υπόφυσης

Αιμαγγειοβλάστωμα 

Ανεύρυσμα 

Απόστημα

Αραχνοειδής κύστη

Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία (AVM) 

Αστροκύττωμα

Γλοιοβλαστωμα

Γλοίωμα

Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα

Εμπίεσμα

Εμπύημα

Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

Επενδύμωμα

Επι(δερμοειδής) κύστη

Επισκληρίδιο αιμάτωμα

Ηωσινόφιλο κοκκίωμα

Κρανιοφαρυγγίωμα

Μετάσταση

Μηνιγγίωμα

Μυελοβλάστωμα

Νευρίνωμα ακουστικό

Ολιγοδενδρογλοίωμα

Οστεοειδές οστέωμα

Σηραγγώδες αγγείωμα

Υδροκεφαλία

Υπαραχνοειδής αιμορραγία

Υποσκληρίδιο αιμάτωμα (οξύ ή χρόνιο)

Chiari

Dandy - Walker